Lintje voor Han Borg

Afgelopen weekend werd bekend dat SLAG bestuurslid Han Borg een lintje ontvangt zijn grote verdiensten voor de Volksuniversiteit Groningen, Stichting Dag van de Architectuur (DAG) en tal van andere stichtingen met een maatschappelijk en cultureel belang. Han Borg wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij zette zich in voor de internationalisering van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, de historie van de universiteit en de joodse geschiedenis van Groningen én voor het culturele leven in de stad Groningen. Hij was de inspirator tot nieuwe initiatieven die hebben bijgedragen aan de positieve naamsbekendheid van de stad Groningen, in Nederland en daarbuiten. Hij is één van de bestuursleden van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen, waarvan de jaarlijkse Poëziemarathon, het prozafestival Het Grote Gebeuren en de jaarlijkse manifestatie Dichters in de Prinsentuin deel uitmaken. Tevens heeft Han Borg jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van de Vereniging Volksuniversiteit Groningen.

 

Reageren is niet mogelijk