Stad zoekt dichter

Groningen zoekt een nieuwe stadsdichter voor de periode 2017 – 2019. Dichters kunnen zich aanmelden vóór 10 december 2016. Zij moeten wonen in de gemeente Groningen en een professioneel niveau hebben.

Een stadsdichter schrijft minstens zes stadsgedichten per jaar.
De stadsdichter schrijft gedichten voor verschillende gelegenheden en in opdracht van onder andere scholen of bedrijven. Zo schreef de huidige stadsdichter Kasper Peters gedichten over diverse wijken in Groningen samen met een bewoner van de betreffende buurt. Samen met Kinderdichter van Groningen 2015, Jacco Hage, heeft hij bijvoorbeeld het gedicht Stad vol parken geschreven over de Oosterparkwijk.

De stadsdichter krijgt hiervoor een vergoeding van € 5000,- bruto per jaar. Om in aanmerking te komen voor de functie van stadsdichter moet de kandidaat al werk gepubliceerd hebben en/of optredens verzorgd hebben met eigen werk.

Selectie en benoeming
Een jury, bestaande uit Margriet van der Waal, Gijs Lensink en Guus Termeer, beoordeelt de inzendingen en draagt een kandidaat voor aan het college van burgemeester & wethouders. De nieuwe stadsdichter wordt op zaterdag 28 januari bekendgemaakt tijdens de Poëziemarathon. Zie voor informatie op www.slaggroningen.nl

Aanmelden
Kandidaten voor de functie van stadsdichter kunnen zich schriftelijk aanmelden. Bij de aanmelding zit een actueel cv, een lijst met publicaties en/of optredens, maximaal drie recente gedichten en een heldere motivering met plannen voor de invulling van het stadsdichterschap. De aanmelding moet vóór 10 december 2016 binnen zijn bij m.hoekstra@slaggroningen.nl onder vermelding van Stadsdichter 2017 – 2019.

De stadsdichter is een initiatief van de gemeente Groningen
in samenwerking met Stichting Literaire Activiteiten Groningen.

Reageren is niet mogelijk