Tsead Bruinja nieuwe Dichter des Vaderlands

Tsead Bruinja (1974) is vanaf aanstaande vrijdag de nieuwe Dichter des Vaderlands. Hij volgt Ester Naomi Perquin op die van 2017-2019 het ambt bekleedde. Bruinja studeerde Fries en Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen en richtte in 1998 het poëziefestival Dichters in de Prinsentuin op dat vandaag de dag een van de grootste poëziefestivals van Nederland is.

Tijdens zijn studie in Groningen publiceerde Bruinja zijn eerste poëzie. Zijn Friestalige debuut De wizers yn it read verscheen in 2000 en in 2003 volgde de eerste Nederlandse bundel Dat het zo hoorde. Sindsdien verschenen er meerdere Fries- en Nederlandstalige bundels waarvan het tweetalige
Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok (2018) het meest recent is.

In 2009 ontving Bruinja de Kees van der Hoefprijs voor zijn verdiensten voor het lokale literaire leven in Groningen. Hij was actief als programmeur bij verscheidene festivals. Naast zijn dichterschap is hij ook docent aan de opleiding Creative Writing en sinds 2017 is hij Dongeradichter van de Friese gemeente Dongeradeel.

Het NRC Handelsblad maakte de benoeming donderdagavond 17 januari bekend en publiceerde een interview met de nieuwe Dichter des Vaderlands. Volgens de commissie die hem benoemde
is hij “een dichter die in eerlijke, eenvoudige woorden zowel gevoelig als scherp kan zijn, die een inval of anekdote tot gedicht kan verheffen en rauwheid en lyriek afwisselt. Hij beweegt in zijn vaak geëngageerde dichterschap moeiteloos tussen binnenwereld en buitenwijk – en waar het wel moeite kost, levert dat spannende poëzie op.”

In zijn gedichten als Dichter des Vaderlands wil Bruinja “de menselijke kant van de zaak belichten, zoeken naar een nuance.”Woensdag 23 januari wordt Bruinja geïnstalleerd tijdens een avond in De Balie te Amsterdam.

Foto’s: Tsead Bruinja en de Harde Marge tijdens het twintigjarige bestaan van Dichters in de Prinsentuin (Reyer Boxem) en Tsead Bruinja op het theeveld van de Prinsentuin in 2007.

Reageren is niet mogelijk